Sils Apkalpošani atļautie STIHL tirdzniecības aģenti

Lūdzu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti šajā lapā.

PVN ID nr.
LV40103982287

SIA “SILS , dārza un meža tehnikas centrs”
Reģ. Nr. 40103982287
PVN Nr. LV40103982287
SEB Banka
Konts : LV29UNLA0001400467950
Juridiskā adrese: Mazjumpravas 70., Rīga, LV-1063
Veikala adrese: Brīvības iela 43., Ventspils, LV-3601

Priecājamies, ka izrādāt interesi par mūsu interneta vietni. Mums rūp Jūsu privātuma aizsardzība. Turpmāk ir sniegta detalizēta informācija par to, kā mēs izmantojam Jūsu datus.

Datu pārziņa nosaukums un kontaktinformācija (kā noteikts datu aizsardzības tiesību aktos)

Izplatītāja nosaukums:

Izplatītāja adrese:

E-pasts:

Personas datu ievākšanas, apstrādes un izmantošanas mērķis

Visi personas dati, kas nonāk mūsu rīcībā, kad apmeklējat mūsu interneta vieta un veicat rezervācijas/pasūtījumus (turpmāk tekstā – pasūtījumi) tiek apstrādāti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Attiecībā uz personas datiem mēs ievērojam striktu konfidencialitāti, un tie tiek ievākti, apstrādāti un izmantoti vienīgi, lai:

(a) nodrošinātu interneta vietnes funkcionālu darbību,

(b) aizsargātu mūsu uzņēmuma tiesiskās intereses saistībā ar klientu konsultēšanu un atbalsta sniegšanu, kā arī lai nodrošinātu klientam pielāgotu produktu izstrādi.

Papildus augstākminētajam, pasūtījuma veikšanas laikā iesniegtie dati tiek izmantoti vienīgi ar mērķi pabeigt un apstrādāt Jūsu pasūtījumu.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk tekstā – VDAR) un pamatojoties uz šādiem tiesību principiem:

● gadījumos, kad Jūs esat devis mums piekrišanu darījumu apstrādei attiecībā uz Jūsu personas datiem, personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu.

● pasūtījumu kontekstā sniegtie dati, kas ir nepieciešami šo pasūtījumu izpildei un/vai apstrādei, tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktu.

● ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu konkrētus, uz mums attiecināmus juridiskos pienākumus, tad šāda datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta c apakšpunktu.

● ja datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta un/vai citas fiziskas personas vitālas intereses, tad datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta d apakšpunktu.

● ja apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu uzņēmuma vai trešās personas leģitīmās intereses, un ja tas nav pretrunā ar datu subjekta interesēm, pamattiesībām un/vai pamatbrīvībām, kuras ir svarīgākas par šādām interesēm, tad datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu.

Datu glabāšanas laiks, datu dzēšana un bloķēšana

Pabeidzot pasūtījumu, Jūsu dati tiek bloķēti turpmākai izmantošanai un dzēsti pēc nodokļu tiesību aktos un komerclikumā noteiktā datu glabāšanas laika beigām, ja vien Jūs neesat skaidri devis savu piekrišanu savu personas datu turpmākai izmantošanai.

Turklāt Jūsu dati tiek dzēsti tiklīdz Jūsu piekrišana vairs nav pieejama vai tiklīdz Jūsu dati vairs nav nepieciešami datu apstrādei. Ja Jūsu dati vairs nav nepieciešami apstrādes mērķiem un/vai Jūsu piekrišana vairs nav pieejama, kā rezultātā tiesiskais pamats vairs nav spēkā, taču datu uzglabāšanas pienākumu paredz tiesību akti, amats vai līgumsaistības (piem., garantijas saistības vai finanšu grāmatvedība), datu apstrāde tiek ierobežota, iezīmējot un bloķējot šos datus.

Žurnālfailu datnes

Ikreiz, kad apmeklējat mūsu interneta vietni, Jūsu interneta pārlūkprogramma nosūta lietojuma datus, kas tiek uzglabāti servera žurnālfailu datnēs. Šādi uzglabātie ieraksti satur tādus datus kā pieslēgšanās datums un laiks, apmeklētās vietnes nosaukums, IP adrese, avota URL, no kuras apmeklēta vietne, izmantotā interneta pārlūka veids un versija, izmantotā operētājsistēma. Šie dati tiek izmantoti vienīgi tehniskās komunikācijas nolūkā, kā arī lai nodrošinātu tehnisko darbību. Pēc interneta vietnes pārlūkošanas sesijas beigām šie dati tiek dzēsti, ievērojot iespējamos likumā noteiktos datu uzglabāšanas pienākumus. Likumā noteikto pienākumu izpilde attiecībā uz datu drošību, mūsu leģitīmās intereses saistībā ar interneta vietnes tehnisko darbību, darbības traucējumu novēršana un drošības garantijas veido tiesisko pamatu.

Sīkdatņu izmantošana

Dažās no mūsu tīmekļa vietnēm tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes, lai padarītu vietnes apmeklējumu saistošu un pievilcīgu un ļautu izmantot konkrētas iespējas (piem., veikt pasūtījumus).

Atverot mūsu interneta vietni, ekrānā parādīsies informatīvs paziņojums par sīkdatņu izmantošanu, kā arī lūgumu vēlreiz pievērst uzmanību datu privātuma politikai.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz pakalpojumu klāsta tehnisko darbību un uzlabošanu veido datu apstrādes un sīkdatņu izmantošanas tiesisko pamatu.

Kas ir sīkdatnes? Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta Jūsu datorā, kad apmeklējat konkrētas interneta vietnes. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai identificētu Jūsu iepirkumu grozā ievietotās preces ar mērķi nosūtīt Jums kontaktinformācijas veidlapas un atpazīt Jūs nākamā apmeklējuma laikā. Lai veiktu pasūtījumus mūsu interneta vietnē, Jums ir jāaktivizē sīkdatņu funkcija savā pārlūkprogrammā. Ja nevēlaties aktivizēt sīkdatņu funkciju, Jūs varat turpināt interneta vietnes pārlūkošanu, taču Jūs nevarēsiet nosūtīt kontaktinformācijas veidlapas un veikt pasūtījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes nebojā Jūsu datoru. Mūsu izmantotās sīkdatnes nesatur identificējošu informāciju, piemēram, kredītkartes datus. Šī informācija tiek sniegta, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajām tiesību aktu prasībām un ievērotu un aizsargātu Jūsu privātumu, kad apmeklējat mūsu interneta vietni. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldību, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni aboutcookies.org

Sīkdatņu pārvaldība Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes. Ja pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkdatņu saglabāšana, tās nemanot darbojas fona režīmā. Taču, Jūs varat mainīt šos iestatījumus. Pārlūkprogrammā parasti var iestatīt iespēju saņemt paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu, tādējādi ļaujot Jums izlemt, vai konkrētajā gadījumā pieņemt vai atteikties pieņemt sīkdatnes vai vispār atteikties no sīkdatņu pieņemšanas.

Dažas interneta vietnes, ieskaitot mūsu interneta vietni, nav iespējams pilnvērtīgi izmantot bez sīkdatnēm, jo to funkciju nodrošināšanai, piem., pasūtījumu veikšanai ir nepieciešami konkrētas datnes. Tādēļ lai iegādātos produktus, Jums ir jāaktivizē sīkdatņu funkcija. Ja nevēlaties aktivizēt sīkdatņu funkciju, Jūs varat turpināt interneta vietnes pārlūkošanu, taču Jūs nevarēsiet nosūtīt kontaktinformācijas veidlapas un veikt pasūtījumus. Lai pārvaldītu sīkdatnes, izmantojiet četru populārāko interneta pārlūkprogrammu rokasgrāmatas:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/lv-lv/products/windows?os=windows-10

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lv

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: https://support.apple.com/en-euro/HT201265

Būtiskākās sīkdatnes, kas tiek izmantots mūsu interneta vietnē:

Ņemiet vērā svarīgākās sīkdatnes, kas tiek izmantotas mūsu interneta vietnē, kā arī to mērķi:


CookieNoticeDisplayed (Rādīt paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu)

Šīs sīkdatnes mērķis ir pārtraukt paziņojuma par sīkdatņu izmantošanu atkārtotu rādīšanu, ja esat piekritis vai izlasījis sīkdatņu noteikumus.


Cart (Grozs)

Šīs sīkdatnes mērķis ir identificēt esošo iepirkumu grozu kā Jūsu grozu.


CartTotalCookie (Groza kopējās summas sīkdatne)

Šīs sīkdatnes mērķis ir identificēt Jūsu iepirkumu grozā ievietoto preču kopējo skaitu.


RequestVerificationToken (Drošības sīkdatne)

Šī drošības sīkdatne apliecina esošos pieprasījumus un aizsargā Jūs no citu lietotāju piekļuves šai sīkdatnei.


lco (Pirkuma procesa sīkdatne)

Šī sīkdatne identificē lietotāja pēdējā pirkuma procesu.


Trešo pušu sīkdatnes

Sīkdatnes tiek izmantotas arī tīmekļa analīzes pakalpojumu un spraudņu vajadzībām (piem., lai publicētu saturu sociālajos medijos). Turpmāk ir sniegta plašāka informācija par šīm sīkdatnēm, pie pakalpojumiem, kas tiek izmantot mūsu interneta vietnē.

Tīmekļa analīze, izmantojot Google Analytics rīku

Šajā interneta vietnē tiek izmantots Google Analytics, Google Inc. (turpmāk tekstā – "Google") piedāvātais tīmekļa analīzes pakalpojums. Google Analytics izmanto tā sauktās „sīkdatnes”, t.i. teksta datnes, kas tiek saglabātas Jūsu datorā un ļauj mums analizēt interneta vietnes lietošanu. No sīkdatnēm iegūtā informācija par mūsu interneta vietnes lietošanu parasti tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek uzglabāta.

Taču, ja šajā interneta vietnē esat aktivizējis IP anonimitātes funkciju, tad Google nosūtīs Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas līguma dalībvalstīm saīsinātu Jūsu IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiek nosūtīta Google serverim Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek saīsināta. Pēc interneta vietnes operatora pieprasījuma Google izmanto šo informāciju, lai analizētu interneta vietnes lietošanu, sagatavotu pārskatus par interneta vietnē veiktajām darbībām iesniegšanai mums un vietnes operatoram, kā arī sniegtu mums citus pakalpojumus saistībā ar interneta vietni un interneta lietošanu. IP adrese, kuru Google Analytics nosūta, izmantojot Jūsu pārlūkprogrammu, nav sasaistīti ar citiem datiem, kuri ir Google rīcībā. Jūs varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas, izvēloties attiecīgus iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot šīs interneta vietnes funkcijas.

Turklāt, ja nevēlaties, lai Google ievāktu sīkdatņu ģenerēto informāciju saistībā ar interneta vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi) un nevēlaties, lai Google apstrādā šos datus, Jūs varat lejupielādēt un uzstādīt pārlūka spraudni, kas pieejams šajā vietnē https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Plašāka informācija ir atrodama vietnē https://www.google.com/analytics/terms/us.html un http://www.google.com/policies/privacy/.

Plašāka informācija par Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku ir atrodama vietnē https://www.google.com/analytics/terms/us.html un https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lv.

Lai nodrošinātu IP adrešu anonīmu ievākšanu, Google Analytics ietver kodu „gat._anonymizeIp();”, kas ļauj apstrādāt IP adreses saīsinātā veidā, un dati nav saistīti ar konkrētām personām.

Datus, kas ievākti, izmantojot tīmekļa analīzes pakalpojumu Google Analytics, izmanto arī Andreas Stihl AG & Co. KG ar mērķi optimizēt un uzlabot šo interneta vietni.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses par interneta vietnes analīzi un tā rezultātā veiktie pakalpojumu klāsta uzlabojumi veido tiesisko pamatu.

Google atkārtotā mārketinga jeb „līdzīgu mērķa grupu” funkcijas izmantošana

Mūsu interneta vietnē tiek izmantota Google piedāvātā atkārtotā marketinga jeb „līdzīgu mērķa grupu” funkcija. Izmantojot šo iespēju, pakalpojuma sniedzēji rāda apmeklētājiem mērķorientētas reklāmas saistībā ar interneta vietni, citiem vārdiem, personalizētas reklāmas, kas balstītas uz vietnes apmeklētāju interesēm – šīs reklāmas tiek rādītas, kad lietotājs apmeklē citas interneta vietnes Google reklāmas tīklā. Google izmanto tā sauktās sīkdatnes, lai veiktu interneta vietnes lietošanas analīzi, kā rezultātā tiek veidotas uz interesēm balstītas reklāmas (atkārtotais marketings). Šajā sakarā Google saglabā vietnes apmeklētāju pārlūkā nelielas datnes, kas satur secīgus skaitļus. Datnes satur informāciju par vietnes apmeklētāju skaitu, kā arī anonīmus datus par vietnes lietošanu. Interneta vietnes lietotāju personas dati netiek saglabāti. Atkārtoti apmeklējot citas Google reklāmas tīkla vietnes, lietotājam tiek rādītas reklāmas, ņemot vērā produktus un informāciju, kurus tas aplūkojos iepriekš apmeklētajās vietnēs.

Turklāt, ja nevēlaties, lai tiktu ievākta sīkdatņu ģenerētā informācija saistībā ar interneta vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adrese) un nevēlaties, lai Google apstrādā šos datus, Jūs varat lejupielādēt un uzstādīt pārlūka spraudni, kas pieejams šajā vietnē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Lai uz visiem laikiem atteiktos no Google sīkdatņu izmantošanas, noklikšķiniet uz šīs saites, lai lejupielādētu un uzstādītu spraudni: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternatīvi, Jūs varat attiekties no trešo pušu sīkdatņu saglabāšanas, apmeklējot Tīkla reklāmas iniciatīvas atslēgšanas vietni http://www.networkadvertising.org/choices/ un veicot norādītās darbības, lai atteiktos no sīkdatņu funkcijas. Papildu informācija par Google atkārtoto mārketingu un Google privātuma politiku ir atrodama vietnē: http://www.google.com/privacy/ads/.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses par interneta vietnes analīzi un tā rezultātā veiktie pakalpojumu klāsta uzlabojumi veido tiesisko pamatu.

Google reklāmguvumu uzskaites izmantošana

Mēs esam Google AdWords klients, tādēļ izmantojam Google reklāmguvumu uzskaites rīku, Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV; turpmāk tekstā – „Google") piedāvāto analīzes pakalpojumu. Google AdWords ievieto sīkdatni („reklāmguvuma sīkdatni”) Jūsu datorā, ja esat atradis mūsu interneta vietni, izmantojot Google reklāmu. Šīs sīkdatnes ir derīgas 30 dienas un netiek izmantotas personas identificēšanai. Ja apmeklējat konkrētas mūsu interneta vietnes un sīkdatnes termiņš nav beidzies, tas ļauj mums un Google atpazīt, ka kāds ir uzklikšķinājis uz reklāmas un novirzīts uz mūsu vietni. Katram reklāmdevējam ir sava sīkdatne. Sīkdatnes nevar izsekot, izmantojot reklāmdevēja interneta vietnes. Reklāmguvuma sīkdatnes ģenerētā informācija tiek izmantota, lai sagatavotu reklāmguvumu statistiku iesniegšanai AdWords reklāmdevējiem, kuri izvēlējušies reklāmguvuma uzskaites rīku. Reklāmdevējiem būs redzams kopējais apmeklētāju skaits, kuri noklikšķinājuši uz viņu reklāmas un novirzīti uz reklāmguvuma taga vietni. Taču reklāmdevēji nesaņem informāciju, kas ļautu identificēt lietotājus.

Ja nevēlaties piedalīties uzskaitē, Jūs varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas, izvēloties attiecīgos iestatījumus savā pārlūkprogrammā (deaktivēšanas iespēja). Jūs netiksiet iekļauts reklāmguvumu uzskaites statistikā.

Plašāka informācija no Google ir atrodama vietnē: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.com/policies/privacy/.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses par interneta vietnes analīzi un tā rezultātā veiktie pakalpojumu klāsta uzlabojumi veido tiesisko pamatu.

Microsoft Bing

Papildus mēs izmantojam arī Microsoft reklāmguvumu uzskaiti (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ASV). Tas nozīmē, ka Microsoft Bing Ads ievieto sīkdatni Jūsu datorā, ja esat atradis mūsu interneta vietni, izmantojot Microsoft Bing reklāmu. Tas ļauj mums un Microsoft Bing uzskaitīt gadījumus, kad lietotājs ir uzklikšķinājis uz reklāmas, novirzīts uz mūsu interneta vietni un apmeklējis iepriekš norādītu mērķa vietni. Šādā veidā mēs iegūstam tikai informāciju par lietotāju skaitu, kas noklikšķinājuši uz Bing reklāmas un attiecīgi novirzīti uz mērķa lapu. Šajā procesā netiek iegūti personas dati attiecībā uz lietotāja identitāti. Ja Jūs nevēlaties piedalīties uzskaites procesā, Jūs varat attiekties no sīkdatņu saglabāšanas, piem., izvēloties iestatījumus savā pārlūkprogrammā, kas vispārīgi deaktivizē automātisku sīkdatņu saglabāšanu. Plašāka informācija par Microsoft Bing datu aizsardzību un izmantotajām sīkdatnēm ir pieejama Microsoft mājas lapā http://privacy.microsoft.com/DE-DE/fullnotice.mspx.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses par interneta vietnes analīzi un tā rezultātā veiktie pakalpojumu klāsta uzlabojumi veido tiesisko pamatu.

Google DoubleClick

Google DoubleClick ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV (turpmāk tekstā – “Google”) piedāvāts pakalpojums. Google DoubleClick izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu Jums pielāgotas reklāmas. Jūsu pārlūkprogrammai tiek piešķirts anonīms identifikācijas numurs (ID). Šis numurs tiek izmantots, lai uzraudzītu, kādas reklāmas tiek rādītas Jūsu pārlūkā un kuras reklāmas Jūs aplūkojat. Sīkdatnes nesatur personas datus. DoubleClick sīkdatnes ļauj Google un tās sadarbības partneru vietnēs rādīt tikai Jūsu interesēm pielāgotas reklāmas, pamatojoties uz informācija, kas iegūta, kad iepriekš apmeklējāt mūsu interneta vietni vai citas interneta vietnes. Sīkdatņu ģenerētā informācija tiek nosūtīta uz Google serveri Amerikas Savienotajās Valstīs, kur tā tiek analizēta un uzglabāta. Google nosūta datus trešajām pusēm vienīgi gadījumos, kad no nosaka tiesību akti vai tas ir nepieciešams līguma datu apstrādei. Nekādos apstākļos Google neapkopo Jūsu datus ar citiem Google ievāktajiem datiem. Lietojot šo interneta vietni, Jūs piekrītat, ka Google apstrādā Jūsu datus augstākminētajā veidā un augstākminētajā nolūkā. Jūs varat atteikties no sīkdatņu saglabāšanas, izvēloties attiecīgos iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot visas interneta vietnes funkcijas. Plašāka informācija par DoubleClick datu privātumu ir atrodama vietnē: Data privacy at DoubleClick. Turklāt, ja nevēlaties, lai Google apkopo sīkdatņu ģenerēto informāciju saistībā ar interneta vietnes lietošanu un nevēlaties, lai Google apstrādā šos datus, Jūs varat lejupielādēt un uzstādīt pārlūka spraudni, kas pieejams vietnē https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=lv.

Attiecīgo pārlūka spraudni var lejupielādēt un uzstādīt, izmantojot Reklāmas iestatījumus (Ad Settings), DoubleClick paplašinājuma aktivizēšana (Extension of DoubleClick Activation), Pieejamie pārlūka spraudņi (Available Browser Plugins). Turklāt, ja nevēlaties, lai Google apkopo sīkdatņu ģenerēto informāciju saistībā ar interneta vietnes lietošanu un nevēlaties, lai Google apstrādā šos datus, Jūs varat lejupielādēt un uzstādīt pārlūka spraudni, kas pieejams šajā vietnē.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses par interneta vietnes analīzi un tā rezultātā veiktie pakalpojumu klāsta uzlabojumi veido tiesisko pamatu.

Personas datu apmaiņa pasūtījuma apstrādes kontekstā

Ja šāda datu apmaiņa ir nepieciešama, lai piegādātu Jūsu pasūtītās preces, tad Jūsu dati tiek nodoti attiecīgajam pārvadātājam, kuram tiek doti atbilstoši norādījumi. Maksājumu apstrādes procesā mēs nododam Jūsu maksājuma datus mūsu partneru uzņēmumiem un/vai kredītiestādēm, kuras veic maksājumu apstrādi. Maksājumi tiek veikti, izmantojot PayPal kā pakalpojuma sniedzēju (PayPal (Eiropa) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5th floor, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburga). Informācijas par PayPal datu aizsardzību un PayPal (Eiropa) S.à r.l. & Cie, S.C.A. datu privātuma politiku ir atrodama PayPal mājas lapā www.paypal.com. Lai izpildītu attiecīgos maksājumus, mēs nosūtām PayPal šādus datus: iegādātās preces un kopējā pirkuma summa.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma izpildes mērķis (t.i. pasūtījuma apstrāde).

Datu drošība

Pasūtījuma izpildes procesā Jūsu personas dati tiek šifrēti un nosūtīti, izmantojot internetu. Mēs esam veikuši parastos apstiprinātos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu mūsu interneta vietni un citas sistēmas un novērstu Jūsu datu nozaudēšanu, iznīcināšanu, nesankcionētu trešo pušu piekļuvi, mainīšanu un izplatīšanu, tomēr mēs nevaram garantēt pilnīgu aizsardzību. Jūsu klienta kontam var piekļūt vienīgi, ievadot Jūsu paroli. Vienmēr saglabājiet konfidencialitāti attiecībā uz saviem pieejas datiem un aizveriet pārlūku, kad esat beidzis pārlūkošanas sesiju, jo īpaši, ja datoram var piekļūt arī citas personas.

Datu subjektu tiesības

Kā datu subjektam Jums ir šādas tiesības:

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības piekļūt informācijai par Jūsu personas datiem, kurus uzglabājam, uzglabāšanas laiku, datu apstrādi un to saņēmējiem. Tāpat Jums ir tiesības saņemt personas datu kopiju, attiecībā uz kuriem tiek veikta datu apstrāde.

Tiesības uz personas datu labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabotu kļūdainus personas datus un papildinātu nepilnīgus personas datus.

Tiesības uz datu dzēšanu („tiesības tikt aizmirstam”)

Ja to paredz tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu. Ja datu dzēšana nav iespējama likumā noteikto datu glabāšanas prasību dēļ, datu apstrāde tiek attiecīgi ierobežota (skatīt zemāk).

Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu

Ja to paredz tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, t.i. iezīmēt Jūsu personas datus, tādējādi ierobežojot to turpmāku apstrādi (un bloķējot datus).

Tiesības uz datu pārnešanu

Ja to paredz tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības pieprasīt nosūtīt iesniegtos datus Jums vai Jūsu ieceltam datu pārzinim. Šādā gadījumā mēs nosūtīsim datus, ievērojot norādījumus, standarta, strukturētā un mašīnlasāmā formātā.

Tiesības iebilst pret tiešo mārketingu

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi marketinga nolūkā („iebildumi pret marketingu”).

Tiesības iebilst pret datu apstrādi gadījumos, kad tiesiskais pamats ir „leģitīmās intereses”

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Jūsu datu apstrādi, ja šāda iebilduma tiesiskais pamats ir „leģitīmās intereses”. Šādā gadījumā mēs pārtrauksim Jūsu datu apstrādi, ar nosacījumu, ka mēs, ievērojot tiesību normas, nevaram norādīt uz pārliecinošiem likumīgiem apstrādes pamatiem, kas ir svarīgāki par Jūsu tiesībām.

Tiesības atsaukt Jūsu piekrišanu

Ja esat devis savu piekrišanu datu ievākšanai un apstrādei, Jūs varat to jebkurā laikā atsaukt, un atsaukums stājas spēkā ar attiecīgo dienu. Taču šāds atsaukums neietekmē Jūsu personas datu apstrādes likumību, kas veikta līdz atsaukuma dienai.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē

Jūs varat iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē, ja uzskatās, ka Jūsu datu apstrādē ir pārkāpti piemērojamie tiesību akti. Lai iesniegtu sūdzību, sazinieties ar atbildīgo datu aizsardzības iestādi Jūsu dzīvesvietā vai federālajā zemē vai mūsu atbildīgo datu aizsardzības iestādi.

Kontaktpersona

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu personas datu ievākšanu, apstrādi vai izmantošanu vai jautājumi saistībā ar informāciju par datiem, to labošanu, bloķēšanu vai dzēšanu, kā arī Jūsu piekrišanas atsaukšanu, Jūs varat sazināties ar mums. Mūsu kontaktinformācija ir atrodama pie publikācijas datiem.

Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija

Mazumtirgotāja nosaukums

Adrese

E-pasts

Datu privātuma politika pēdējoreiz atjaunināta: 2018. gada maijā

Sīkdatņu izmantošana

Dažās no mūsu tīmekļa vietnēm tiek izmantotas tā sauktās sīkdatnes, lai padarītu vietnes apmeklējumu saistošu un pievilcīgu un ļautu izmantot konkrētas iespējas (piem., veikt pasūtījumus).

Atverot mūsu interneta vietni, ekrānā parādīsies informatīvs paziņojums par sīkdatņu izmantošanu, kā arī lūgumu vēlreiz pievērst uzmanību datu privātuma politikai.

Jūsu piekrišana un/vai mūsu leģitīmās intereses attiecībā uz pakalpojumu klāsta tehnisko darbību un uzlabošanu veido datu apstrādes un sīkdatņu izmantošanas tiesisko pamatu.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta Jūsu datorā, kad apmeklējat konkrētas interneta vietnes. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai identificētu Jūsu iepirkumu grozā ievietotās preces ar mērķi nosūtīt Jums kontaktinformācijas veidlapas un atpazīt Jūs nākamā apmeklējuma laikā. Lai veiktu pasūtījumus mūsu interneta vietnē, Jums ir jāaktivizē sīkdatņu funkcija savā pārlūkprogrammā. Ja nevēlaties aktivizēt sīkdatņu funkciju, Jūs varat turpināt interneta vietnes pārlūkošanu, taču Jūs nevarēsiet nosūtīt kontaktinformācijas veidlapas un veikt pasūtījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sīkdatnes nebojā Jūsu datoru. Mūsu izmantotās sīkdatnes nesatur identificējošu informāciju, piemēram, kredītkartes datus. Šī informācija tiek sniegta, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajām tiesību aktu prasībām un ievērotu un aizsargātu Jūsu privātumu, kad apmeklējat mūsu interneta vietni. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldību, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni aboutcookies.org

Sīkdatņu pārvaldība

Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu ir iestatītas automātiski pieņemt sīkdatnes. Ja pārlūkprogrammā ir iestatīta sīkdatņu saglabāšana, tās nemanot darbojas fona režīmā. Taču, Jūs varat mainīt šos iestatījumus. Pārlūkprogrammā parasti var iestatīt iespēju saņemt paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu, tādējādi ļaujot Jums izlemt, vai konkrētajā gadījumā pieņemt vai atteikties pieņemt sīkdatnes vai vispār atteikties no sīkdatņu pieņemšanas.

Dažas interneta vietnes, ieskaitot mūsu interneta vietni, nav iespējams pilnvērtīgi izmantot bez sīkdatnēm, jo to funkciju nodrošināšanai, piem., pasūtījumu veikšanai ir nepieciešami konkrētas datnes. Tādēļ lai iegādātos produktus, Jums ir jāaktivizē sīkdatņu funkcija. Ja nevēlaties aktivizēt sīkdatņu funkciju, Jūs varat turpināt interneta vietnes pārlūkošanu, taču Jūs nevarēsiet nosūtīt kontaktinformācijas veidlapas un veikt pasūtījumus. Lai pārvaldītu sīkdatnes, izmantojiet četru populārāko interneta pārlūkprogrammu rokasgrāmatas:

-Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/lv-LV/windows-vista/block-or-allow-cookies

-Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=lv-LV

-Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/lv-LV/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

-Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=lv-LV

Būtiskākās sīkdatnes, kas tiek izmantots mūsu interneta vietnē:

Ņemiet vērā svarīgākās sīkdatnes, kas tiek izmantotas mūsu interneta vietnē, kā arī to mērķi:

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes mērķis
CookieNoticeDisplayed (Rādīt paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu) Šīs sīkdatnes mērķis ir pārtraukt paziņojuma par sīkdatņu izmantošanu atkārtotu rādīšanu, ja esat piekritis vai izlasījis sīkdatņu noteikumus.
Cart (Grozs) Šīs sīkdatnes mērķis ir identificēt esošo iepirkumu grozu kā Jūsu grozu.
CartTotalCookie (Groza kopējās summas sīkdatne) Šīs sīkdatnes mērķis ir identificēt Jūsu iepirkumu grozā ievietoto preču kopējo skaitu.
RequestVerificationToken (Drošības sīkdatne) Šī drošības sīkdatne apliecina esošos pieprasījumus un aizsargā Jūs no citu lietotāju piekļuves šai sīkdatnei.
lco (Pirkuma procesa sīkdatne) Šī sīkdatne identificē lietotāja pēdējā pirkuma procesu.

Trešo pušu sīkdatnes

Sīkdatnes tiek izmantotas arī tīmekļa analīzes pakalpojumu un spraudņu vajadzībām (piem., lai publicētu saturu sociālajos medijos). Turpmāk ir sniegta plašāka informācija par šīm sīkdatnēm, pie pakalpojumiem, kas tiek izmantot mūsu interneta vietnē.

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes mērķis
Google Google Analytics izmanto sīkdatnes lietotāju uzvedības izsekošanai un citiem analītiskiem mērķiem. Saite(s) uz lietošanas informāciju: http://www.google.com/intl/us_en/policies/technologies/cookies/